Sociale Veiligheid

Sinds 1934 speelt de P&P het spel van scouting. We doen dingen die we nog nooit hebben meegemaakt om samen nieuwe avonturen te beleven, te ontdekken, te groeien en ontwikkelen.

Om ervoor te zorgen dat ieder lid zijn of haar eigen pad binnen onze groep kan bewandelen, is een veilige omgeving belangrijk. In lijn met het beleid van Scouting Nederland is een Verklaring omtrent Gedrag daarom voor alle vrijwilligers verplicht. Ook hebben we een gedragscode en omgangsregels met elkaar afgesproken: het beschrijft hoe we met elkaar omgaan binnen de P&P. Want iedereen doet ertoe.